0     سبد خرید
FA | EN

صورت هاي مالي حسابرسي شده تلفيقي شركت توليدي گازلوله منتهي به  96/12/29 در لينك زير ارائه گرديده است. لطفا جهت برگرفتن فايل مربوطه اينجا را كليك نماييد. ... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) به شماره ثبت 126744 و شناسه ملی 10101701799 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که ... ادامه مطلب

گزارش فعاليت هيئت مديره شركت توليدي گازلوله مربوط به سال مالي منتهي به 96/12/29 در لينك زير ارائه گرديده است. لطفا جهت برگرفتن فايل مربوطه اينجا را كليك نماييد. ... ادامه مطلب


تماس با ما (021) 88037820