0     سبد خرید
FA | EN

SDR7.4 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=20 bar فشار اسمی

 • SDR7.4 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=3.15 bar فشار اسمی

 • SDR7.4 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=20 bar فشار اسمی

 • SDR9 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5.12 bar فشار اسمی

 • SDR9 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=16 bar فشار اسمی

 • SDR11 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=10 bar فشار اسمی

 • SDR11 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5.12 bar فشار اسمی

 • SDR13.6 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=9.7 bar فشار اسمی

 • SDR13.6 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=10 bar فشار اسمی

 • SDR17 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=2.6 bar فشار اسمی

 • SDR17 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=8 bar فشار اسمی

 • SDR17.6 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=6 bar فشار اسمی

 • SDR17.6 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5.7 bar فشار اسمی

 • SDR21 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5 bar فشار اسمی

 • SDR21 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=3.6 bar فشار اسمی

 • SDR22 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=7.4 bar فشار اسمی

 • SDR22 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=6 bar فشار اسمی

 • SDR26 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=4 bar فشار اسمی

 • SDR26 , PE80 , ضریب اطمینان 1.25 PN=5 bar فشار اسمی

یک دیدگاه اضافه کنید...
ارسال نظر
انصراف

پرفروش ترین محصولات

 • محصولی برای نمایش وجود ندارد

دسترسی سریع

 
تماس با ما (021) 88037820