0     سبد خرید
FA | EN

PE80 , ضخامت 4.21 PN=5 bar فشار اسمی

PE80 , ضخامت 4.21 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.41 PN=10 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.33 PN=8 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.26 PN=6 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.21 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.17 PN=4 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.13 PN=2.3 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 5.62 PN=5.12 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 8.50 PN=10 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.41 PN=8 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.33 PN=6 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.26 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.21 PN=4 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.17 PN=2.3 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.13 PN=5.2 bar فشار اسمی

 • SDR11 , PE100 , ضریب اطمینان 1.25 PN=20 bar فشار اسمی

 • SDR11 , PE100 , ضریب اطمینان 1.25 PN=16 bar فشار اسمی

یک دیدگاه اضافه کنید...
ارسال نظر
انصراف

پرفروش ترین محصولات

 • محصولی برای نمایش وجود ندارد

دسترسی سریع

 
تماس با ما (021) 88037820