0     سبد خرید
FA | EN

PE80 , ضخامت 4.5 PN=6.2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.5 PN=8 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 5.6 PN=7.9 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.3 PN=7.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 3.6 PN=6.3 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.5 PN=6.2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.3 PN=6 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 3.5 PN=6 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 3.6 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.9 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 3.5 PN=4.7 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.9 PN=4 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.3 PN=4 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 1.9 PN=3.2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 2.3 PN=3.1 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 1.9 PN=2.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 1.8 PN=2.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 1.8 PN=2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 8.4 PN=16 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 8.4 PN=12.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 6.8 PN=12.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 6.8 PN=10 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 5.6 PN=10 bar فشار اسمی

یک دیدگاه اضافه کنید...
ارسال نظر
انصراف

پرفروش ترین محصولات

 • محصولی برای نمایش وجود ندارد

دسترسی سریع

 
تماس با ما (021) 88037820