آبرسانی

در 50 سال گذشته کاربرد لوله پلی اتیلن در آبرسانی و انتقال آب بسیار افزایش یافته است. لوله‌های پلی‌اتیلن که با اتصالات جوشی بهم وصل می‌شوند یکی از مطمئن ترین روش‌های اتصال در خطوط لوله می‌باشد که در صورت جوشکاری صحیح نشتی نخواهد داشت. امروزه در خطوط انتقال آب (از تصفیه خانه تا پشت کنتور مصرف کننده)، لوله های پلی اتیلن جایگزین لوله های فولادی و چدنی سابق شده اند.
لوله‌های پلی‌اتیلن با توجه به عدم خوردگی و عدم رسوب گذاری می‌تواند هزینه‌های اجرا و تعمیر و نگهداری تاسیسات شهری را بسیار کاهش دهد و از این نظر با توجه به طول عمر طولانی بیشتر از 50 سال مدیران اجرائی را برای استفاده از این جنس لوله‌ها ترغیب می‌نماید. از لوله های پلی اتیلن می توان بجای لوله های فلزی و بتنی استفاده کرد، توجه به مزایای بسیار قابل توجه این نوع لوله‌ها باعث شده است مدیران و مجریان پروژه‌های آبرسانی لوله‌های پلی‌اتیلن را به عنوان جایگزین لوله‌های فلزی و بتنی قرار دهند. لوله های پلی اتیلن تک جداره PE100 و PE80 کاربرد آبرسانی بسیار بالایی دارند. لوله های پلی اتیلن در سیستم های آب شرب هم کاربرد به سزایی دارند.