0     سبد خرید
FA | EN
بازدیدکننده گرامی، با صرف کمی وقت و شرکت در این نظر سنجی، ما را در ارائه خدماتی بهتر، یاری نمایید.
واسط کاربری سایت را چگونه می بینید؟
  • 1.   عالی
  • 2.   خوب
  • 3.   متوسط
  • 4.   بد
پاسخ 1:   % 45   (14/31)
پاسخ 2:   % 16   (5/31)
پاسخ 3:   % 16   (5/31)
پاسخ 4:   % 22   (7/31)
نظر شما در رابطه با سایت چیست؟
  • 1.   خوب
  • 2.   متوسط
  • 3.   ضعيف
پاسخ 1:   % 55   (24/43)
پاسخ 2:   % 13   (6/43)
پاسخ 3:   % 30   (13/43)