0     سبد خرید
FA | EN
بازدیدکننده گرامی، با صرف کمی وقت و شرکت در این نظر سنجی، ما را در ارائه خدماتی بهتر، یاری نمایید.
واسط کاربری سایت را چگونه می بینید؟
  • 1.   عالی
  • 2.   خوب
  • 3.   متوسط
  • 4.   بد
پاسخ 1:   % 48   (14/29)
پاسخ 2:   % 13   (4/29)
پاسخ 3:   % 17   (5/29)
پاسخ 4:   % 20   (6/29)
نظر شما در رابطه با سایت چیست؟
  • 1.   خوب
  • 2.   متوسط
  • 3.   ضعيف
پاسخ 1:   % 56   (23/41)
پاسخ 2:   % 14   (6/41)
پاسخ 3:   % 29   (12/41)