0     سبد خرید
FA | EN
بازدیدکننده گرامی، با صرف کمی وقت و شرکت در این نظر سنجی، ما را در ارائه خدماتی بهتر، یاری نمایید.
واسط کاربری سایت را چگونه می بینید؟
  • 1.   عالی
  • 2.   خوب
  • 3.   متوسط
  • 4.   بد
پاسخ 1:   % 46   (14/30)
پاسخ 2:   % 13   (4/30)
پاسخ 3:   % 16   (5/30)
پاسخ 4:   % 23   (7/30)
نظر شما در رابطه با سایت چیست؟
  • 1.   خوب
  • 2.   متوسط
  • 3.   ضعيف
پاسخ 1:   % 54   (23/42)
پاسخ 2:   % 14   (6/42)
پاسخ 3:   % 30   (13/42)