0     سبد خرید
FA | EN

PE80 , ضخامت 7.3 PN=4.7 bar فشار اسمی

PE80 , ضخامت 7.3 PN=4.7 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 9.1 PN=6 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.3 PN=6 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.7 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 6.2 PN=5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 7.3 PN=4.7 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 6.2 PN=4 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.9 PN=4 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4 PN=3.2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4.9 PN=3.1 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 4 PN=2.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 3.2 PN=2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 3.2 PN=2 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 17.9 PN=16 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 17.9 PN=12.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 14.6 PN=12.5 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 14.6 PN=10 bar فشار اسمی

 • PE80 , ضخامت 11.8 PN=10 bar فشار اسمی

یک دیدگاه اضافه کنید...
ارسال نظر
انصراف

پرفروش ترین محصولات

 • محصولی برای نمایش وجود ندارد

دسترسی سریع

 
تماس با ما (021) 88037820