0     سبد خرید
FA | EN

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) به شماره ثبت 126744 و شناسه ملی 10101701799

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1397/03/09 با دستور جلسه ذیل در محل: خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 2- استماع گزارش بازرس و حسابرس قانونی 3- بررسی و تصویب ترازنامه مورخ 1396/12/29 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور 4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

کلمات کلیدی:
تماس با ما (021) 88037820